PRIM-EKO, s.r.o.

O SPOLOČNOSTI

O Spoločnosti PRIM-EKO, s.r.o.

Základnou činnosťou je nakladanie s odpadmi, ich zber, preprava na území Slovenskej republiky
a následné zhodnotenie, resp. zneškodňovanie
v zariadeniach zmluvných partnerov.

Viac o spoločnosti

CERTIFIKÁTY

Certifikáty

Spoločnosť má povolenie na nakladanie s takmer všetkými druhmi odpadov okrem výbušnín
a rádioaktívnych látok, ako aj všetky povolenia potrebné na prevádzkovanie svojej činnosti.

Naše oprávnenia

KONTAKTY

kontakt

V prípade potreby nás kedykoľvek kontaktujte elektronicky, telefonicky alebo osobne. Náš vyškolený personál Vám ochotne poradí
a pomôže.

Kontaktné informácie

NAKLADANIE S ODPADMI

Zber a preprava odpadov, legislatíva odpadového hospodárstva

Poskytovanie služieb v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka
v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Povolenie na nakladanie s takmer všetkými druhmi odpadov okrem výbušnín a rádioaktívnych látok.

Kvalifikovaný personál s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Prepravu ostatných aj nebezpečných odpadov zabezpečujeme na vlastných vozidlách. Vodiči sú vyškolení na prepravu nebezpečných odpadov a majú školenie ADR.

Okrem nakladania s odpadmi ponúka spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o. aj činnosť v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, obalov a súvisiacich oblastí starostlivosti o životné prostredie. Poskytujeme taktiež poradenstvo, zaškolenie pracovníkov a zabezpečujeme analýzy odpadov.

Ručné umývanie vozidiel – AutoWellness

Medzi činnosti našej spoločnosti pribudlo ručné umývanie vozidiel.
Kontakty, referencie a bližšie informácie nájdete na:

© 2019 PRIM-EKO, s.r.o.

Pobočka Košice

Telefónne čísla

Tel.:055 / 67 123 79,
Mob.: 0907 414 902

Adresa

Szakkayho 1,
040 01 Košice

Pobočka Vranov n. T.

Telefónne čísla

Tel.: 057 / 44 323 82,
Mob.: 0907 415 335

Adresa

Prešovská 540/22,
093 03 Vranov nad Topľou

E-mail

Napište nám

primekovt@slovanet.sk

Odpady a legislatíva

tel:
+421 907 414 902
tel:
+421 907 415 335