Blog

Odpad 180103: Čo s ním ? Osobitné požiadavky na zber a zneškodnenie Odpad kategórie 180103, definovaný ako “odpady, ktorých zber […]

Nebezpečné odpady: Výzvy a riešenia pre firmy Nebezpečné odpady predstavujú významnú výzvu pre firmy po celom svete. Ich nesprávne riadenie […]

Efektívne odpadové hospodárstvo vo firme Odpadové hospodárstvo predstavuje jednu z kľúčových zložiek environmentálnej politiky súčasných firiem. Efektívne riadenie odpadov prispieva […]